SAMSUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFEDERASYONU | 0 212 321 54 55 | İLETİŞİM

Üye Olma

Yazı Boyutu

Konfederasyona Nasıl Üye Olabilirim?

Konfederasyon’umuza üyelik müracaatları için tüzüğümüzün ilgili Maddesi olan 4. Madde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Madde–4 KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE KONFEDERASYONA KATILMA

Konfederasyona Üyelik; Kurucular dışında kalan Federasyonlar ve Gerekli işlemler tamamlanmadan yapılan müracaatlar Konfederasyon yönetimince dikkate alınmaz. Konfederasyona katılma hakkında Genel Kurul kararını alan Federasyon yazılı olarak Konfederasyon Yönetimine başvurur ve Konfederasyon Yönetimi bu isteği 30 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Yönetim kurulu, başvuruları en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu aday federasyona yazılı olarak duyurur Aday federasyonu konfederasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatını ödemedikçe konfederasyon üyeliğine hak kazanılamaz. Genel Kurulu kararı alındıktan sonra yeni üye kayıtları yapılamaz.