SAMSUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFEDERASYONU | 0 212 321 54 55 | İLETİŞİM
13 Aralık 2018 Perşembe | Haberler
Yazı Boyutu
mütevelli heyeti seçimi için gerekli belgeler
istanbul sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti seçimi için STK'lardan istenen belgeler ve örnekleri

istanbul sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti seçimi için STK'lardan istenen belgeler ve örnekleri

GEREKLİ BELGELER

Karar Defteri (Kenidisi-Aslı)

Karar Fotokopisi

TüzükAslı-Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı- Fotokopisi

Dernek ve Federasyonların Karar Defterine aşağıdaki örnekte olduğu gibi karar almaları gerekmektedir.

 

Karar Örneği (Mütevelli Heyeti Temsilciliği)

 

 

İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler kapsamında, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine 5263 sayılı Kanunun 19.maddesi gereği sivil toplum kuruluşlarından üye seçimi yapılacağından, 2019 yılı faaliyet dönemi için yapılacak seçime, Samsun İli Tekkeköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyelerimizden Dernek Başkanı Mustafa ŞEKER (TC No : ……..)’in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar Defterine Alınan Karar gereği yetkili kıldığınız kişinin eline evrak olarak bunu vermeniz gerekmektedir.

 

YETKİ BELGESİ

………………………………………………………………………….

../12/2018

 

İstanbul Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının STK’larla ilgili Mütevelli Heyeti seçimlerinde Samsun ili Tekkeköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini temsilen Dernek Başkanı Mustafa ŞEKER (19/11/2017 tarih ve 158 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) yetkilendirilmiştir.

 

 

Mustafa ŞEKER

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Başkanı